Bize Ulaşın: +90 (312) 239 13 32 - (312) 239 13 33-34
LGS tercihlerinde yapılması gerekenler..
 
                                                                                       

Ortaöğretime Geçiş Sistemi

Tercih ve Yerleştirme Süreci

        

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

 

26 Haziran 2018                                                        Merkezi Sınav Puanının İlanı

 

27 Haziran-13 Temmuz 2018                                   Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile    

    Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların

     kayıtlarının tamamlanması                                 

 

02-13 Temmuz 2018                                                Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

 

30 Temmuz 2018                                                        Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlanı

 

06-10  Ağustos 2018                                                   1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

 

13-17 Ağustos 2018                                                    2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

 

27-31 Ağustos 2018                                                    3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

 

03-06 Eylül 2018                                                          4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

 

17 Eylül 2018                                                              2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı

 

 

TEMEL KAVRAMLAR

Merkezi Sınav Puanı: Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Proje okulları ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik programlarına öğrenci yerleştirmede kullanılan Bakanlıkça yapılan Merkezî Sınav Puanıdır.

Merkezi Yerleştirme: Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yapılan yerleştirmedir.

Ortaöğretim Kayıt Alanı: Eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak öğrenci sayısı, okul türü, kontenjan ve donanımları göz önünde bulundurularak il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce ortaokul ve liselerin birbirleri ile eşleştirildiği ve kayıt yapılabilecek farklı ortaöğretim kurumlarından oluşturulan alanıdır.

Yerel Yerleştirme: Ortaöğretim kayıt alanları dikkate alınarak, öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri ile okullara yapılan yerleştirmedir.

 

GENEL AÇIKLAMALAR

* Merkezî Yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje   uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda Merkezi Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

* Yerel yerleştirme, okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

* Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel ortaöğretim kurumları, Merkezî Sınav Puanı esas alınarak kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alabilecektir. 2018/2019 eğitim öğretim yılı için özel okul kayıt işlemleri, 27 Haziran-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılabilecektir. Özel Öğretim Kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecektir.

 

TERCİH İŞLEMLERİ

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaktır.

• Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.

• Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi)en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir.

• Yerel Yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 5 (beş) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 15 okul tercihinde bulunabilecektir. Öğrencilerin, Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar grubundan tercihte bulunabilmesi için yerel yerleştirme tercihi yapması zorunludur.

 

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar;

Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alanlar okulları belirtir.

Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

• Yerleştirmeye esas nakiller, “Tercih ve Yerleştirme Takviminde” belirtilen tarih ve sürelerde 4 (dört) dönemde yapılacaktır. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 (üç), pansiyonlu okullar için de en fazla 3 (üç) okul tercihi yapılabilecektir.

 

Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır.

 

• Tercihlerin, tercih ve yerleştirme kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumludur. Öğrenci ve veliler okul müdürlüklerinden ve okul rehber öğretmeninden tercih işlemleri için destek alabileceklerdir.

 

Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları –açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere- sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

 

MERKEZİ (SINAVLA) YERLEŞTİRME NASIL OLACAK ?

2017-2018 eğitim öğretim yılında 8.sınıfa kayıtlı 1.176.000 öğrenci bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklamada Merkezi Sınavla öğrenci alan okul sayısı 1.366; bu okulların toplam kontenjanı ise 126.000 olarak açıklanmıştır. Bu demek oluyor ki toplam 8.sınıf öğrencilerinin sadece %10 u merkezi sınav puanıyla alan okullara yerleşebilecektir.

• Merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılacaktır.

• Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Ortaokul Başarı Puanına (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflarda ki yılsonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılır.

• Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

 

YEREL (ADRESE DAYALI) YERLEŞTİRME NASIL OLACAK ?

Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterlerine göre değerlendirilerek yapılacaktır.

Yerel Yerleştirme   Kayıt Alanı Önceliği

• Tercih edilen lise bakımından; Öğrencilerin, ikamet adresine göre bulunduğu “Kayıt Alanı”ndan okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrencilerden; “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrenciler de “Diğer” Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden avantajlı olacaktır. Öğrenciler tercihlerini yaparken öncelikle kendi kayıt alanlarında ki okulları yazmaları gerekmektedir.

 

Yerel Yerleştirme   Tercih Sırası Önceliği

• Öğrencilerin tercih sıralamaları yerleştirme bakımından avantaj sağlayacaktır. Bu sebeple öğrenciler en çok istedikleri okulları ilk tercihlerine yazmalıdırlar.

Yerel Yerleştirme   Başarı Dilimleri Önceliği

  Öğrencilerin Ortaokuldaki Başarı Puanı yerleştirmede değerlendirilecektir. Ortaokul Başarı Puanı 80,00-100 başarı diliminde olan öğrenciler, 60,00-79,99 başarı diliminde olan öğrencilere göre; 60,00-79,99 başarı diliminde olan öğrenciler de 60,00’ın altında başarı diliminde olan öğrencilere göre daha avantajlı olacaktır.

Yerel Yerleştirme   Özürsüz Devamsızlık Önceliği

• Öğrencilerin 8.sınıfta okula devam durumları yerleştirmede değerlendirilecektir. Özürsüz devamsızlığı 0-5 gün olan öğrenciler 5,5-10 gün olanlara göre; 5,5-10 gün devamsızlığı olan öğrenciler 10,5-15 gün olanlara göre; 10,5-15 gün devamsızlığı olan öğrenciler 15,5-20 gün olanlara göre; 15,5-20 gün devamsızlığı olan öğrenciler de 20 gün üzeri olanlara göre daha avantajlı olacaktır.

Yerel Yerleştirme   Yaş Önceliği

• Yerel yerleştirmede son ölçüt olarak yaşça küçük olan öğrenciler öncelikle yerleştirilecektir.

 

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Yerleştirme sonuçları 30 Temmuz 2018 tarihinde  http://www.meb.gov.tr/ ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir.

 

Öğrenciler, TC kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynakça:

 

https://odsgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_06/29113510_2018_YILI_TERCYH_VE_YERLEYTYRME_KILAVUZU.pdf

                                

 

 

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler:

İsminiz *
Başlık *
Yorumunuz *


harf daha yazabilirsiniz.
Onay Kodu:
Onay Kodu Doğrulama *
  
Linkler
İletişim
Tel
+90 (312) 239 13 32 - (312) 239 13 33-34
Fax
+90 239 14 43
E-Mail
info@aydinanadolu.k12.tr
Adres
Alacatlı Köyü Girişi Çayyolu - Ankara
Twitter
 
Facebook
 
© Copyright 2013 - Teknodeva. Tüm Hakları Saklıdır.